Learner’s Materials for Grade 1

Grade One Learner’s Material

Araling Panlipunan (AP)

3RD QUARTER: Ang Aking Paaralan

4th QUARTER

ENGLISH 1 – Let’s Begin in Reading English

3rd Quarter – I Love Going to School

4th QUARTER

Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP)

3RD Quarter:

4th QUARTER

Filipino

3rd Quarter

Bantayan… Sakit ng Kapaligiran

Kapaligiran Natin, Alagaan Natin

 • G1 LM Filipino Aralin 1: Mga Halaman sa Tahanan at Pamayanan – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 2: Halaman, Mahalaga Ka! – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 3: Mga Uri ng Hayop sa Tahanan at Pamayanan – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 4: Mga Hayop, Mahalaga Kayo! – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 5: Halaman at Hayop, May Karapatan – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 6: Kapaligirang Inalagaan, Magandang Kinabukasan – PreviewDownload

Laging Handa Sa Panahon Ng Sakuna

 • G1 LM Filipino Aralin 1: Paghahanda sa Panahon ng Bagyo – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 2: Mga Paghahanda sa Panahon ng Baha – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 3: Paghahanda sa Panahon ng Lindol – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 4: Paghahanda sa Pagputok ng Bulkan – PreviewDownload

Mga Karapatan Alamin at Pangalagaan

 • G1 LM Filipino Aralin 1: Bilang Mamamayan, Ikaw ay may Karapatan – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 2: Boto Ko, Para sa Bayan Ko – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 3: Gawin Natin, Ating Tungkulin – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 4: Pangalagaan: Ating Karapatan – PreviewDownload

Pagsibol Mo… Kayamanan Ko

 • G1 LM Filipino Aralin 1: Ihahanda Kita, Para Ako’y Makinabang – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 2: Aalagaan Kita – PreviewDownload
 • G1 LM Filipino Aralin 3: Puno . . . Bunga Ay Kayamanan – PreviewDownload

Pandiwa

MAPEH 1

3RD QUARTER

4th QUARTER

Mathematics 1

3RD QUARTER

4th QUARTER

MOTHER TONGUE – BASED (MTB)

3rd Quarter

4th QUARTER

Updates
For quick updates, please like our Facebook page:

What do you think?