Learner’s Materials for Grade 2

Grade Two Learner’s Material Compilation

Araling Panlipunan

3rd Quarter Buhay Komunidad: Hanapbuhay at Pamumuno

Modyul 5: Mga Hanapbuhay sa Komunidad
Modyul 6: Pinuno at Pamumuno sa Komunidad
4th Quarter

English 2

3rd Quarter

4th Quarter

ENGLISH (READING): Let’s Begin Reading in English 2 – Unit 3

3rd Quarter

4th Quarter

Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP)

3rd Quarter: Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa

4th Quarter

FILIPINO

3RD QUARTER: Pagmamahal sa Bansa

4th Quarter

MAPEH

ARTS

3RD QUARTER: Kaya kong Gawin

HEALTH

3RD QUARTER: Paghadlang at Pagpigil sa mga Karamdaman

P.E.

3RD QUARTER: Mga Laro at Sayaw

MTB

4th Quarter

Updates
For quick updates, please like our Facebook page:

What do you think?