Learner’s Materials for Grade 2

Grade Two Learner’s Material Compilation

Araling Panlipunan

3rd Quarter Buhay Komunidad: Hanapbuhay at Pamumuno

Modyul 5: Mga Hanapbuhay sa Komunidad
Modyul 6: Pinuno at Pamumuno sa Komunidad
4th Quarter

English 2

3rd Quarter

4th Quarter

ENGLISH (READING): Let’s Begin Reading in English 2 – Unit 3

3rd Quarter

4th Quarter

Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP)

3rd Quarter: Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa

 • G2 LM ESP Aral 1: Karapatan Mo, Karapatan Ko! – PreviewDownload
 • G2 LM ESP Aral 2: Karapatan Ko, Kasiyahan Ko! – PreviewDownload
 • G2 LM ESP Aral 3: Salamat sa Karapatan! – PreviewDownload
 • G2 LM ESP Aral 4: Hinto, Hintay, Tawid! – PreviewDownload
 • G2 LM ESP Aral 5: Basura mo, Itapon ng Wasto! – PreviewDownload
 • G2 LM ESP Aral 6: Luntiang Paligid Mo, Ligaya sa Puso Ko! – PreviewDownload
 • G2 LM ESP Aral 7: Kalinisan at Kaayusan sa Paaralan, Pananatilihin Ko! – PreviewDownload
 • G2 LM ESP Aral 8: Kalinisan at Kaayusan sa Pamayanan, Pananagutan Ko! – PreviewDownload
 • G2 LM ESP Aral 9: Kapayapaan sa Bayan Ko! – PreviewDownload

4th Quarter

FILIPINO

3RD QUARTER: Pagmamahal sa Bansa

 • G2 LM Fil Aralin 1: Bansa Ay Uunlad Kung Sama-samang Nangangarap – PreviewDownload
 • G2 LM Fil Aralin 2: Paalala Ko Sundin Mo – PreviewDownload
 • G2 LM Fil Aralin 3: Lugar na Kinagisnan, Halina’t Pasyalan – PreviewDownload
 • G2 LM Fil Aralin 4: Katangian Mo, Kalakasan Mo – PreviewDownload
 • G2 LM Fil Aralin 5: Halika, Mamasyal Tayo – PreviewDownload
 • G2 LM Fil Aralin 6: Produktong Gawa Natin, Ating Tangkilikin! – PreviewDownload
 • G2 LM Fil Aralin 7: Kalikasan, Ating Alagaan – PreviewDownload
 • G2 LM Fil Aralin 8: Kalinisan, Panatilihin Natin! – PreviewDownload

4th Quarter

MAPEH

ARTS

3RD QUARTER: Kaya kong Gawin

HEALTH

3RD QUARTER: Paghadlang at Pagpigil sa mga Karamdaman

P.E.

3RD QUARTER: Mga Laro at Sayaw

MTB

4th Quarter

Updates
For quick updates, please like our Facebook page:

What do you think?