Senior Hi’s Cool: TAYO para sa Edukasyon


Dala ng 2016 ang simula ng pagsasakatuparan ng pinakamalaking reporma sa Edukasyon sa Pilipinas: ang unang taon ng Senior High School. Para sa buong pamayanan ng Philippine National High School, dala rin nito ang maraming katanungan at pagkabahala.

What do you think?