Senior Hi’s Cool: TAYO para sa Edukasyon


Dala ng 2016 ang simula ng pagsasakatuparan ng pinakamalaking reporma sa Edukasyon sa Pilipinas: ang unang taon ng Senior High School. Para sa buong pamayanan ng Philippine National High School, dala rin nito ang maraming katanungan at pagkabahala.

Updates
For quick updates, please like our Facebook page:

What do you think?